Advies nodig? 085- 3035285
  • Maatwerk
  • De beste service
  • Persoonlijk contact

Deformatiemeting

Door middel van een deformatiemeting kan worden vastgesteld of bouwwerken, zoals bijvoorbeeld viaducten of bruggen, verschuiven of verzakken. Deze vervormingen kunnen ontstaan door dagelijks gebruik, maar ook als er werkzaamheden in de buurt worden uitgevoerd. Door de verschuivingen of verzakkingen kan er schade ontstaan, als er gemonitord wordt door middel van deformatiemetingen kunnen gevaarlijke situaties worden voorkomen.

Met een deformatiemeting worden de omgevingsfactoren van het project in kaart gebracht, die van invloed kunnen zijn op bestaande of nieuwe objecten, zoals bijvoorbeeld een zwakke ondergrond waarop nieuwe objecten gebouwd gaan worden.
De deformatiemeting start met een nulmeting. Bij de nulmeting wordt de uitgangssituatie vastgesteld. Het geeft informatie over het project en vormt het uitgangspunt voor de vervolgmetingen.

Van Drie Maatvoering voert deformatiemetingen uit voor gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook bij grote bouwprojecten waarbij gebouwen risico kunnen lopen op vervormingen.

XYZ Deformatiemeting

De XYZ meting is een vorm van deformatiemeting waarbij het doel is om eventuele verzakkingen, verschuivingen of scheefstand van panden en objecten in kaart te brengen. Een kenmerk van de XYZ meting is dat zowel verplaatsingen als verzakkingen in beeld worden gebracht omdat er zowel horizontaal (XY) als verticaal (Z) gemeten wordt.

Bij een XYZ deformatiemeting worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Zo worden er meetmerken aangebracht aan panden en objecten die tijdens het project gemonitord worden. Deze meetmerken blijven tijdens het project zitten. Daarna begint de XYZ meting met een nulmeting. Deze nulmeting geeft de uitgangssituatie weer met alle meetpunten en meetwaardes. Daarna volgen periodieke herhalingsmetingen. Als het project ten einde loopt dan wordt er nog een eindmeting uitgevoerd. Op grond van alle verzamelde gegevens kunnen we dan vaststellen of er verzakkingen of verschuivingen zijn ontstaan.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Heeft u hulp nodig bij uw project? Neem dan contact met ons op.
Wij geven vrijblijvend advies voor uw project en helpen u graag.